13th-15th June

Warsaw

Motion

Spaces of Human Experience

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa

  • Facebook

for information:

Silvia Bonacchi

s.bonacchi@uw.edu.pl

Jagna Brudzińska

jbrudzinska@gmail.com